ATAMA

YÖK’ten Öğretim Elemanı Alımında Değişiklik

YÖK’ten Öğretim Elemanı Alımında Değişiklik

YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ
BELİRLENMESİ VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA
AÇIKLAMA
13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 No’lu Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesi ile öğretim elemanı istihdamına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Devlet yükseköğretim kurumlarımızdaki kadro kullanım ve atama süreçlerinin YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliği uyarınca, ilgili yükseköğretim kurumumuz bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü diğer hizmetleri
de dikkate alınarak yürütüleceği” bildirilmektedir.

Yeni YÖK olarak özellikle son yıllarda yaptığımız girdi, süreç ve çıktı odaklı tüm
düzenlemelerimiz yükseköğretim sistemimizin kalite ve nitelik gelişimine yöneliktir. Bu düzenlemelerin tabii sonucu; üniversitelerimizdeki kadro kullanım ve atama süreçlerinin de farklılaşması, bu doğrultuda daha planlı bir yönetim sürecine geçilmesidir.

Yükseköğretim Kurulumuz, Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesindeki ilgili norm kadro düzenlemelerini bu kapsamda değerlendirmektedir. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda üniversite özelinde üniversite bileşenlerinin ve tüm katmanlarının katkılarının olması ve yönetim değil, bir yönetişim şeklini barındırması gerektiği ortadır. YÖK olarak norm kadro çalışmasının yukarıda bahsedilen çeşitlilik, misyon farklılaşması, yetki devri, araştırma fonksiyonu, özerklik ve benzeri evrensel kavramların hayata geçirilmesi konusunda önemli bir unsur olduğunu düşünmekteyiz. Bununla birlikte “katı bir norm kadro usulü” belirlendiğinde düzenlemenin, amacından çıkarak üniversite çeşitliliğine değil, tektipçiliğe yol açabileceği ve üniversite özerkliğinin zedelenebileceği, hatta kamuda
tasarruf değil israfa yol açma ihtimallerini de barındırabileceği dikkate alındığında,
çizilecek çerçevenin bu gibi olumsuz sonuçları dışarıda bırakacak nitelikte olması da
gerekmektedir. YÖK olarak hazırladığımız bu yönetmelik ile, norm kadro meselesini
yükseköğretim için fırsatlar doğuracak bir sürece evrilmesi hedeflenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  YDS Soru ve Kitapçıkları Yayınlandı

Bugün itibariyle norm kadro yönetmeliği için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen süre dolmadan konuya ilişkin çalışma tamamlanmış olup yayınlanması için yetkili makama sunulmuştur.

YÖK, yükseköğretim sistemimizin kalite odaklı gelişimine yönelik çalışmalarına bundan sonra da devam edecek; yetki devri süreçlerini de hızlandıracak ve politika yapan bir kurum olma özelliğini öne çıkarmaya çalışacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

To Top